Tower One Wireless Construction Update για τον μήνα Νοέμβριο 2022

Tower One Wireless Construction Update για τον μήνα Νοέμβριο 2022

März 5, 2023 0 Von admin

Η TOWER ONE WIRELESS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΙΣ Πύργους Ολοκληρωμένους – Πρόσθετο μη ακυρώσιμο μίσθωμα 1.750.000 $

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TOWER ONE ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022

23 Δεκεμβρίου 2022- ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, BC, ΚΑΝΑΔΑΣ – TOWER ONE WIRELESS CORP. (ΧΑΚ: ΠΡΟΣ) (OTCQB: TOWTF) (Φρανκφούρτη: 1P3N) (“Πύργος Ένα„ή το „Εταιρία”) είναι στην ευχάριστη θέση να παρέχει μια ενημέρωση κατασκευής για τον μήνα Νοέμβριο 2022.

Κατά το μήνα Νοέμβριο η Εταιρεία ολοκλήρωσε δεκατέσσερις (14) νέους πύργους: επτά (7) πύργους στην Κολομβία και επτά (7) πύργους στον Εκουαδόρ με συνολικά σαράντα (40) πύργους υπό κατασκευή και στις συγκεκριμένες χώρες. Αυτοί οι πύργοι έχουν κατασκευαστεί για να ταιριάζουν σε συγκεκριμένους πελάτες και θα παρέχουν συνολικά, μη ακυρώσιμα έσοδα από ενοίκια για 10 χρόνια, ύψους περίπου 1.750.000 $ (*Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έσοδα από τη συνεγκατάσταση ανοδικά και τους όρους της κυλιόμενης κλίμακας πληθωρισμού).

Tower Porfolio
Σύνολο Towers Κατασκευάστηκε Μήνας Νοέμβριος 14
Σύνολο Towers Built YTD 158
Total Towers in Portfolio 334
Συντοπίσεις (Σύνολο) 33
Σύνολο Ενοικιαστών Πύργου 367

Το Tower One συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων που οδηγούν σε περισσότερες συνδεδεμένες και εξυπηρετούμενες κοινότητες σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Η ανάπτυξη νέας υποδομής για την παροχή κάλυψης μέσω κινητού Διαδικτύου έχει άμεσο αποτέλεσμα στη μείωση του ψηφιακού χάσματος των χρηστών και των κοινοτήτων, διασφαλίζοντας την ένταξη και βελτιώνοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Αντίγραφο της έκθεσης κατασκευής για το μήνα Νοέμβριο 2022 μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Εταιρείας ή ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο:

Εκ μέρους του Δ.Σ
Tower One Wireless Inc.
„Αλέξανδρος Οτσόα“
Alejandro Ochoa, Διευθύνων Σύμβουλος, Προσωρινός Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής
Τηλ: 1-786-280-2160

Πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας:
Εταιρικές Επικοινωνίες
Τηλ: +1 917 546 3016
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.toweronewireless.com

Σχετικά με τον Πύργο Ένα

Η κύρια δραστηριότητα του Tower One είναι η κατασκευή, η ιδιοκτησία και η εκμετάλλευση υποδομής ασύρματων τηλεπικοινωνιών πολλαπλών μισθωτών (“πύργους”) στη Λατινική Αμερική. Η Tower One εκμισθώνει χώρο στους πύργους της σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην κατασκευή που ταιριάζει στη βιομηχανία πύργων, σύμφωνα με την οποία μια μακροχρόνια μίσθωση εξασφαλίζεται με έναν ενοικιαστή πριν από την κατασκευή ενός πύργου. Η Εταιρεία κατέχει και λειτουργεί 334 πύργους σε μερικές από τις μεγαλύτερες ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής (Κολομβία, Εκουαδόρ και Μεξικό) με συνολικό πληθυσμό περίπου 190 εκατομμυρίων ανθρώπων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

Ορισμένες δηλώσεις σε αυτήν την έκδοση είναι μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλα θέματα. Οι μελλοντικές δηλώσεις αποτελούνται από δηλώσεις που δεν είναι καθαρά ιστορικές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δηλώσεων σχετικά με πεποιθήσεις, σχέδια, προσδοκίες ή προθέσεις σχετικά με το μέλλον. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν γενικά να αναγνωριστούν με τη χρήση διατύπωσης που αναζητούν προώθηση όπως «μπορεί», «αναμένω», «εκτίμηση», «προβλέπω», «σκοπεύω», «πιστεύω» και «συνέχεια» ή τις αρνητικές τους ή παρόμοιες παραλλαγές. Οι μελλοντικές δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με την προσδοκία της Εταιρείας να επιτύχει την αποδοχή νέων πύργων από τους πελάτες της Εταιρείας. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν πολυάριθμες υποθέσεις, γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες, τόσο γενικές όσο και ειδικές που συμβάλλουν στην πιθανότητα να μην πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις, οι προβλέψεις και άλλες μελλοντικές δηλώσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται απαραίτητα σε έναν αριθμό παραγόντων που, εάν είναι αναληθή, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα, επιδόσεις ή επιτεύγματα της Εταιρείας από μελλοντικά αποτελέσματα, επιδόσεις ή επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις. Αυτές οι παραδοχές, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάσταση της οικονομίας γενικά και τις κεφαλαιαγορές ειδικότερα, τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, τις παρούσες και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές, το περιβάλλον στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία το μέλλον και άλλους παράγοντες, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός ελέγχου της Εταιρείας. Ενώ τέτοιες εκτιμήσεις και παραδοχές θεωρούνται εύλογες από τη διοίκηση της Εταιρείας, υπόκεινται εγγενώς σε σημαντικές επιχειρηματικές, οικονομικές, ανταγωνιστικές και κανονιστικές αβεβαιότητες και κινδύνους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει τυχόν μελλοντικές δηλώσεις ή μελλοντικές πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν, είτε ως αποτέλεσμα νέων ενημερωτικών γεγονότων είτε άλλως, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί χρεογράφων.