Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΤΑΛΙΩΝ BONUS

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΤΑΛΙΩΝ BONUS

März 4, 2023 0 Von admin

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΤΑΛΙΩΝ BONUS

6 Ιανουαρίου 2023 – ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, BC, ΚΑΝΑΔΑΣ – TOWER ONE WIRELESS CORP. (ΧΑΚ: ΠΡΟΣ) (OTCQB: TOWTF) (Φρανκφούρτη: 1P3N) (“Πύργος Ένα„ή το „Εταιρία») ανακοινώνει ότι η Εταιρεία έχει εκδώσει 1.598.494 εντάλματα (το καθένα, ένα «Ενταλμα”) σε έναν εξαιρούμενο διαπραγματευτή αγοράς, αφού τουλάχιστον το 60% των υφιστάμενων ομολόγων της Εταιρείας (σε ταμειακή βάση) έχουν ανταλλαγεί με νέα μερίδια, το καθένα αποτελούμενο από ένα ομόλογο και έναν αριθμό κοινών μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την Εταιρία προαναγγελθείσα προσφορά μνημονιακής χρηματοδότησης. Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών μπορούν να ασκηθούν για περίοδο 36 μηνών με τιμή 0,075 $ το καθένα.

Τα Δικαιώματα αγοράς και οι κοινές μετοχές στα οποία βασίζονται τα Δικαιώματα αγοράς υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης τεσσάρων μηνών και μίας ημέρας και σε άλλους ισχύοντες περιορισμούς από την ημερομηνία έκδοσης.

Κανένας από τους τίτλους που αποκτήθηκαν σε σχέση με την έκδοση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών δεν ήταν ή θα εγγραφεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να προσφερθεί ή να πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ή για λογαριασμό ή επωφελούνται από άτομα των Η.Π.Α. από την εγγραφή τους ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής. Αυτό το δελτίο τύπου δεν θα συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση των τίτλων σε οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία αυτή η προσφορά, η πρόσκληση ή η πώληση θα ήταν παράνομη.

Σχετικά με τον Πύργο Ένα

Η κύρια δραστηριότητα του Tower One είναι η κατασκευή, η ιδιοκτησία και η εκμετάλλευση υποδομής ασύρματων τηλεπικοινωνιών πολλαπλών μισθωτών (“πύργους”) στη Λατινική Αμερική. Η Tower One εκμισθώνει χώρο στους πύργους της σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην κατασκευή που ταιριάζει στη βιομηχανία πύργων, σύμφωνα με την οποία μια μακροχρόνια μίσθωση εξασφαλίζεται με έναν ενοικιαστή πριν από την κατασκευή ενός πύργου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις τρεις μεγαλύτερες ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής (Κολομβία, Εκουαδόρ και Μεξικό) με συνολικό πληθυσμό περίπου 190 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου:
Alejandro Ochoa, Διευθύνων Σύμβουλος, Προσωρινός Οικονομικός Διευθυντής
Διευθυντής, Tower One Wireless Corp.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Εταιρικές Επικοινωνίες
Τηλ: +1 917 546 3016
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.toweronewireless.com