Οι εξαγωγές μειώνονται κατά 12,2% στα 34,48 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο, το εμπορικό έλλειμμα στα 23,76 δισ. δολάρια

Οι εξαγωγές μειώνονται κατά 12,2% στα 34,48 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο, το εμπορικό έλλειμμα στα 23,76 δισ. δολάρια

Januar 17, 2023 0 Von admin

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ : Οι εξαγωγές εμπορευμάτων της Ινδίας μειώθηκαν κατά 12,2% στα 34,48 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι 39,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκαν τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου. Αυτό έρχεται μετά την αύξηση των εξαγωγών κατά 0,6% τον Νοέμβριο και τη συρρίκνωση 12% τον Οκτώβριο.

Οι συνολικές εξαγωγές της Ινδίας (εμπορεύματα και υπηρεσίες μαζί) τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν θετική αύξηση 16,11 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (Απρίλιος-Δεκέμβριος 2021). Καθώς η εγχώρια ζήτηση της Ινδίας παρέμεινε σταθερή εν μέσω της παγκόσμιας ύφεσης, οι συνολικές εισαγωγές τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση 25,55 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσιr.

Οι συνολικές εξαγωγές της Ινδίας (εμπορεύματα και υπηρεσίες μαζί) ανήλθαν σε 61,82 δισεκατομμύρια USD τον Δεκέμβριο του 2022. Οι εξαγωγές εμφάνισαν αρνητική αύξηση (-) 5,26 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι συνολικές εισαγωγές τον Δεκέμβριο του 2022* υπολογίζονται σε 73,80 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αρνητική αύξηση (-) 1,95 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Πίνακας 1: Συναλλαγές κατά τον Δεκέμβριο 2022*

Δεκέμβριος 2022(Δισ. USD) Δεκέμβριος 2021(Δισ. USD)
Εμπορεύματα Εξαγωγές 34,48 39,27
Εισαγωγές 58,24 60,33
Υπηρεσίες* Εξαγωγές 27.34 25,98
Εισαγωγές 15.56 14,94
Συνολικό Εμπόριο(Εμπορεύματα + Υπηρεσίες) * Εξαγωγές 61,82 65,25
Εισαγωγές 73,80 75,27
Εμπορικό ισοζύγιο -11,98 -10.02

* Σημείωση: Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον τομέα των υπηρεσιών που δημοσίευσε η RBI είναι για τον Νοέμβριο του 2022. Τα δεδομένα για τον Δεκέμβριο του 2022 είναι μια εκτίμηση, η οποία θα αναθεωρηθεί με βάση την επόμενη έκδοση της RBI. (ii) Τα στοιχεία για τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2021 και τον Απρίλιο-Σεπτέμβριο 2022 έχουν αναθεωρηθεί αναλογικά με χρήση τριμηνιαίων στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών.

Σχήμα 1: Συνολικό εμπόριο κατά τον Δεκέμβριο 2022*

 • Οι συνολικές εξαγωγές της Ινδίας (εμπορεύματα και υπηρεσίες μαζί) τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022* υπολογίζονται σε 568,57 δισεκατομμύρια USD. Οι συνολικές εισαγωγές τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022* υπολογίζονται σε 686,70 δισεκατομμύρια δολάρια

Πίνακας 2: Συναλλαγές κατά τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022*

Απρίλιος-Δεκέμβριος 2022(Δισ. USD) Απρίλιος-Δεκέμβριος 2021(Δισ. USD)
Εμπορεύματα Εξαγωγές 332,76 305.04
Εισαγωγές 551,70 441,50
Υπηρεσίες* Εξαγωγές 235,81 184,65
Εισαγωγές 134,99 105,45
Συνολικό εμπόριο (Merchandise+Υπηρεσίες) * Εξαγωγές 568,57 489,69
Εισαγωγές 686,70 546,95
Εμπορικό ισοζύγιο -118.12 -57,26

Σχήμα 2: Συνολικό εμπόριο κατά τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022*

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 • Οι εξαγωγές εμπορευμάτων τον Δεκέμβριο του 2022 ήταν 34,48 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με 39,27 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2021.
 • Οι εισαγωγές εμπορευμάτων τον Δεκέμβριο του 2022 ήταν 58,24 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με 60,33 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2021.

Σχήμα 3: Εμπορία εμπορευμάτων κατά τον Δεκέμβριο του 2022

 • Οι εξαγωγές εμπορευμάτων για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2022 ήταν 332,76 δισεκατομμύρια USD έναντι 305,04 δισεκατομμυρίων USD κατά την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2021.
 • Οι εισαγωγές εμπορευμάτων για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2022 ήταν 551,70 δισεκατομμύρια USD έναντι 441,50 δισεκατομμυρίων USD κατά την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2021.
 • Το έλλειμμα του εμπορικού εμπορίου για τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022 υπολογίστηκε σε 218,94 δισεκατομμύρια USD έναντι 136,45 δισεκατομμυρίων USD τον Απρίλιο-Δεκέμβριο του 2021.

Σχήμα 4: Εμπορία εμπορευμάτων κατά τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022

 • Οι εξαγωγές μη πετρελαϊκών και μη πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων τον Δεκέμβριο του 2022 ήταν 27,00 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με 29,52 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2021.
 • Οι εισαγωγές εκτός πετρελαίου, μη πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων (χρυσός, ασήμι και πολύτιμα μέταλλα) τον Δεκέμβριο του 2022 ήταν 36,93 USD, έναντι 35,95 δισεκατομμυρίων USD τον Δεκέμβριο του 2021.

Πίνακας 3: Εμπόριο χωρίς πετρέλαιο και πολύτιμους λίθους και κοσμήματα κατά τον Δεκέμβριο του 2022

Δεκέμβριος 2022(Δισ. USD) Δεκέμβριος 2021(Δισ. USD)
Εξαγωγές εκτός πετρελαίου 29,54 32,52
Εισαγωγές εκτός πετρελαίου 40,77 43,84
Εξαγωγές μη πετρελαϊκών & μη πολύτιμων λίθων & κοσμημάτων 27.00 29,52
Εισαγωγές μη πετρελαϊκών & μη πολύτιμων λίθων & κοσμημάτων 36,93 35,95

Σημείωση: Οι εισαγωγές πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων περιλαμβάνουν χρυσό, ασήμι και μαργαριτάρια, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους

Σχήμα 5: Εμπόριο χωρίς πετρέλαιο και πολύτιμους λίθους και κοσμήματα κατά τον Δεκέμβριο του 2022

 • Οι εξαγωγές μη πετρελαϊκών και μη πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων κατά τον Απρίλιο-Δεκέμβριο του 2022 ήταν 233,50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με 229,95 δισεκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο-Δεκέμβριο του 2021.
 • Οι εισαγωγές εκτός πετρελαίου, μη πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων (χρυσός, ασήμι και πολύτιμα μέταλλα) ήταν 330,78 δισεκατομμύρια USD τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με 266,86 δισεκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2021

Πίνακας 4: Εμπόριο εκτός Πετρελαίου και Πολύτιμων λίθων και Κοσμημάτων κατά τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022

Απρίλιος-Δεκέμβριος 2022(Δισ. USD) Απρίλιος-Δεκέμβριος 2021(Δισ. USD)
Εξαγωγές εκτός πετρελαίου 262,49 258,86
Εισαγωγές εκτός πετρελαίου 387,80 328,94
Εξαγωγές μη πετρελαϊκών & μη πολύτιμων λίθων & κοσμημάτων 233,50 229,95
Εισαγωγές μη πετρελαϊκών & μη πολύτιμων λίθων & κοσμημάτων 330,78 266,86

Σημείωση: Οι εισαγωγές πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων περιλαμβάνουν χρυσό, ασήμι και μαργαριτάρια, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους

Σχήμα 6: Εμπόριο χωρίς πετρέλαιο και πολύτιμους λίθους και κοσμήματα κατά τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

 • Η εκτιμώμενη αξία των εξαγωγών υπηρεσιών για τον Δεκέμβριο του 2022* είναι 27,34 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με 25,98 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2021.
 • Η εκτιμώμενη αξία των εισαγωγών υπηρεσιών για τον Δεκέμβριο του 2022* είναι 15,56 δισεκατομμύρια USD σε σύγκριση με 14,94 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2021.

Εικ. 7: Εμπόριο υπηρεσιών κατά τον Δεκέμβριο 2022*

 • Η εκτιμώμενη αξία των εξαγωγών υπηρεσιών για τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022* είναι 235,81 δισεκατομμύρια USD σε σύγκριση με 184,65 δισεκατομμύρια USD τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2021.
 • Η εκτιμώμενη αξία των εισαγωγών υπηρεσιών για τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022* είναι 134,99 δισεκατομμύρια USD σε σύγκριση με 105,45 δισεκατομμύρια USD τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2021.
 • Το εμπορικό πλεόνασμα υπηρεσιών για τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022* εκτιμάται σε 100,82 δισεκατομμύρια USD έναντι 79,20 δισεκατομμυρίων USD τον Απρίλιο-Δεκέμβριο του 2021.

Σχήμα 8: Εμπόριο υπηρεσιών κατά τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022*

 • Η ανθεκτική ανάπτυξη της ινδικής οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, η ταχύτερη μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, μαρτυρεί ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο, οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη δείχνουν ύφεση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του εμπορίου. Σύμφωνα με την έκθεση Global Composite PMI (Ιανουάριος 2023), οι νέες παραγγελίες εξαγωγών συρρικνώνονται για δέκατο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο. Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η Ινδία και η Ιρλανδία ήταν οι μόνες χώρες που κατέγραψαν αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο του 2022.
 • Παρά την υψηλή βάση, το υψηλότερο ρεκόρ εξαγωγών πέρυσι, οι συνολικές εξαγωγές της Ινδίας (εμπορεύματα και υπηρεσίες μαζί) τον Απρίλιο-Δεκέμβριο 2022 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν θετική αύξηση 16,11 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (Απρίλιος-Δεκέμβριος 2021). Ο περασμένος Δεκέμβριος ήταν η δεύτερη υψηλότερη μηνιαία εξαγωγή (Εμπορεύματα και Υπηρεσίες) κατά την περίοδο 2021-22. Ως εκ τούτου, λόγω της υψηλής επίδρασης της βάσης, οι συνολικές εξαγωγές (εμπορεύματα και υπηρεσίες μαζί) 61,82 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2022 παρουσίασαν αρνητική αύξηση (-) 5,26 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (Δεκέμβριος 2021).
 • Οι εξαγωγές εμπορευμάτων της Ινδίας παρουσίασαν θετική (σε ετήσια βάση) αύξηση σε 11 από τους 30 τομείς τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 17 από τους 30 τομείς (σε ετήσια βάση). Μεταξύ των ομάδων εμπορευμάτων QE, Σιδηρομετάλλευμα (185,76%), Γεύματα ελαίου (53%), Ηλεκτρονικά Προϊόντα (36,96%), Λοιπά δημητριακά (16,87%), Τσάι (15,97%), Ρύζι (13,3%), Καπνός (13,07%) ), Κεραμικά Προϊόντα & Υαλικά (11,67%), Φρούτα & Λαχανικά (8,03%), Παρασκευάσματα Δημητριακών & Διάφορα Επεξεργασμένα Είδη (4,9%), RMG Όλων των Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων (1,02%), κατέγραψαν θετική ανάπτυξη (σε ετήσια βάση) τον Δεκέμβριο του 2022.
 • Οι εξαγωγές Ηλεκτρονικών ειδών κατά την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2022 κατέγραψαν 16,67 δισ. USD έναντι 10,99 δισ. USD την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 51,56%. Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών τον Απρίλιο – Δεκέμβριο 2022 ήταν 70,28 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 52,15% έναντι 46,19 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο – Δεκέμβριο 2021. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια εξήχθησαν Smartphones αξίας την περίοδο Απριλίου-Νοεμβρίου 2022.
 • Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, οι εξαγωγές νημάτων βαμβακιού μειώθηκαν επειδή σημειώθηκε συνεχής άνοδος των τιμών των πρώτων υλών καθ‘ όλη τη διάρκεια του 2022. Οι εξαγωγές ινδικών ενδυμάτων κλωστοϋφαντουργίας και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων RMG δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα λόγω της ύφεσης στις μεγάλες οικονομίες.
 • Δεδομένης της σωρευτικής ανάπτυξης έως τον Δεκέμβριο του 2022 και των δεικτών επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για το διεθνές εμπόριο το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους.