Κοινή δήλωση σχετικά με την Ινδία – Φόρουμ Εμπορικής Πολιτικής Ηνωμένων Πολιτειών

Κοινή δήλωση σχετικά με την Ινδία – Φόρουμ Εμπορικής Πολιτικής Ηνωμένων Πολιτειών

Januar 15, 2023 0 Von admin

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ: Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατείχαν το 13η συνάντηση υπουργικού επιπέδου του Φόρουμ Εμπορικής Πολιτικής Ινδίας – Ηνωμένων Πολιτειών (TPF) στην Ουάσιγκτον, DC, στις 11 Ιανουαρίου 2023. Ο Ινδός υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Shri Piyush Goyal και η εμπορική αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Πρέσβης Katherine Tai συμπρόεδρε της συνεδρίασης.

Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου, εκδόθηκε η ακόλουθη κοινή δήλωση: ​

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία του TPF για τη δημιουργία ισχυρών διμερών εμπορικών δεσμών και την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής σχέσης προς όφελος των εργαζομένων και στις δύο χώρες. Εκτίμησαν ότι το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών συνέχισε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και έφτασε τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Ενώ χαιρέτησαν αυτήν την αύξηση, οι Υπουργοί αναγνώρισαν ότι για τις οικονομίες του μεγέθους τους, σημαντικό δυναμικό παραμένει ανεκπλήρωτο και εξέφρασαν την αμοιβαία επιθυμία τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη δέσμευση με στόχος της συνέχισης της αύξησης και της διαφοροποίησης του διμερούς εμπορίου.

Οι Υπουργοί τόνισαν το έργο που επιτελέστηκε μέσω των ομάδων εργασίας του TPF μετά τη 12η Υπουργική Διάσκεψη του TPF. Επανέλαβαν τη σημασία για την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένων εμπορικών ζητημάτων που απαριθμούνται στην Κοινή Δήλωση TPF του 2021 και ζήτησαν να συνεχιστούν οι εργασίες για την προώθηση αυτών των θεμάτων προς την επίλυση, με τακτική καταγραφή της προόδου από τους Υπουργούς και τους ανώτερους αξιωματούχους τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν τη συμμετοχή της Ινδίας στο Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-Ειρηνικού για την Ευημερία (IPEF). Ο Πρέσβης Tai και ο υπουργός Goyal υποστηρίζουν πλήρως την πρωτοβουλία IPEF και πιστεύουν ότι η εμβάθυνση της οικονομικής δέσμευσης μεταξύ των χωρών εταίρων είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή ανάπτυξη, την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού και ότι το IPEF θα αποφέρει απτά οφέλη στην περιοχή.

Οι Υπουργοί χαιρέτησαν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στη δωδέκατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ και εξέφρασαν την κοινή τους πρόθεση να συνεχίσουν να εργάζονται εποικοδομητικά στον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπουργικών αποφάσεων του ΠΟΕ, για την επίτευξη απτών, ρεαλιστικών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων. Υπενθυμίζοντας τις θεμελιώδεις αρχές του ΠΟΕ, σημείωσαν ότι η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ θα πρέπει να οικοδομήσει εμπιστοσύνη στο πολυμερές εμπορικό σύστημα και να επιτρέψει στον ΠΟΕ να προωθήσει καλύτερα τους θεμελιώδεις στόχους του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλου του λαού μας.

Ο Πρέσβης Tai καλωσόρισε την ινδική Προεδρία της G20 και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανυπομονούν να συνεργαστούν στην Ομάδα Εργασίας Εμπορίου και Επενδύσεων. Σημείωσε ότι η G20 μπορεί να είναι ένα χρήσιμο φόρουμ για την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου και την επιδίωξη ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών σε θέματα παγκόσμιου εμπορίου.

Οι Υπουργοί χαιρέτησαν την πρόσφατη εντατικοποίηση των εργασιών μεταξύ των αξιωματούχων τους με στόχο την εξεύρεση αμοιβαία συμφωνημένων λύσεων για τις εκκρεμείς διαφορές του ΠΟΕ μεταξύ των δύο χωρών. Περαιτέρω ζήτησαν από τους αξιωματούχους να συνεχίσουν αυτή τη δέσμευση με σκοπό να καταλήξουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα τους επόμενους μήνες.

Συζήτηση για Διμερή Εμπορικά Θέματα

Οι Υπουργοί εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την επίλυση εκκρεμών εμπορικών ζητημάτων και τόνισαν την επικείμενη δέσμευση σε έναν επιλεγμένο αριθμό από αυτά τα ζητήματα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίμησαν την αρχική δημόσια διαβούλευση της Ινδίας σχετικά με το σχέδιο νόμου για τα φάρμακα, τις ιατρικές συσκευές και τα καλλυντικά και η Ινδία σημείωσε ότι τα σχόλια και οι προτάσεις για το σχέδιο νόμου εξετάζονται σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες για εισαγωγή στο κοινοβούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία αναγνώρισαν τη σημασία της συνέχισης της δέσμευσης για τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς στο μέλλον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν επίσης τη δέσμευση της Ινδίας να παρέχει δημόσιες περιόδους ειδοποίησης και σχολίων καθώς εξετάζει νέες εντολές ποιοτικού ελέγχου και διασφαλίζει ότι τα μέτρα δεν θα είναι περισσότερο περιοριστικά στο εμπόριο από όσο χρειάζεται σύμφωνα με τη συμφωνία TBT του ΠΟΕ.

Οι Υπουργοί χαιρέτησαν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της συσκευής εξαίρεσης της χελώνας (TED) με την τεχνική υποστήριξη του NOAA. Η συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την επίσπευση των δοκιμών TED θα διασφαλίσει ότι τα TED είναι αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στους πληθυσμούς θαλάσσιων χελωνών. Τόνισαν ότι οι συνεχιζόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των δοκιμών TED στην Ινδία θα συνεχιστούν στις αρχές του 2023.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν τις προσπάθειες για εξορθολογισμό των κανονισμών για ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Δοκιμής και Πιστοποίησης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (MTCTE) και της Υποχρεωτικής Εντολής Εγγραφής (CRO) προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος συμμόρφωσης και να διευκολυνθεί η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και οι δύο πλευρές τόνισαν το ενδιαφέρον τους για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση διεθνών προτύπων, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τη συμφωνία αναγνώρισης κοινών κριτηρίων (CCRA) στον τομέα των ηλεκτρονικών.

Οι Υπουργοί χαιρέτησαν τη συνεχιζόμενη δέσμευση για την πνευματική ιδιοκτησία (ΔΙ) και επανέλαβαν ότι η προστασία και η επιβολή της ΔΙ συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας καθώς και του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων σε βιομηχανίες έντασης ΔΙ. Εκτίμησαν τη συνεχή εργασία της Ομάδας Εργασίας TPF IP και εξέτασαν την πρόσφατη πρόοδό της όσον αφορά τη συμμετοχή σε θέματα που σχετίζονται με την επιβολή της ΔΙ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν ικανοποίηση για τις συνεχιζόμενες εγχώριες διαβουλεύσεις της Ινδίας σχετικά με τη διαχείριση του καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας επιχειρηματικών εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη λειτουργία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των διαδικασιών για ενστάσεις αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τον εξορθολογισμό των ερευνών παραβίασης εμπορικών σημάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης της δέσμευσης σχετικά με τις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων εν όψει των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Συνθήκης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και της Συνθήκης Επιδόσεων και Φωνογραμμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τον θετικό αντίκτυπο του εξορθολογισμού του εμπορικού περιθωρίου (TMR) στην πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικά προσιτά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα τιμολόγησης για καρδιακά στεντ και εμφυτεύματα γόνατος που θα διευκόλυναν την πρόσβαση σε ιατρική τεχνολογία αιχμής σε προσιτές τιμές για τους ασθενείς.

Η Ινδία εκτίμησε την επανέναρξη των επιθεωρήσεων από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και ζήτησε από την πλευρά των ΗΠΑ να επαναλάβουν επίσης τις επιθεωρήσεις νέων εγκαταστάσεων και περιοχών χωρίς προτεραιότητα το νωρίτερο.

Η Ινδία τόνισε το ενδιαφέρον της για την αποκατάσταση της ιδιότητας του δικαιούχου στο πλαίσιο του προγράμματος Γενικευμένων Συστημάτων Προτιμήσεων των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν ότι αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί, όπως δικαιολογείται, σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίστηκαν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με πιθανές στοχευμένες μειώσεις δασμών.

Οι Υπουργοί αναγνώρισαν το έργο που απομένει να γίνει για την οριστικοποίηση της πρόσβασης για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που ενδιαφέρουν αμφότερες τις πλευρές. Οι Υπουργοί σκοπεύουν επίσης να αυξήσουν τον διάλογο για θέματα εμπορίου τροφίμων και γεωργικών προϊόντων το 2023 και να συνεχίσουν τις εργασίες για την αντιμετώπιση διμερών ζητημάτων στη σχέση μέσω των ομάδων εργασίας για τη γεωργία, καθώς και των σχετικών υποομάδων.

Οι Υπουργοί αναγνώρισαν την εποικοδομητική δέσμευση της Ομάδας Εργασίας Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Φόρουμ Εμπορικής Πολιτικής και τόνισαν ότι ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους τομείς των υπηρεσιών θα συνεχίσουν να επιδιώκονται μέσω της Ομάδας Εργασίας.

Οι Υπουργοί σημείωσαν ότι η μετακίνηση επαγγελματιών και ειδικευμένων εργαζομένων, φοιτητών, επενδυτών και επιχειρηματιών ταξιδιωτών μεταξύ των χωρών συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της διμερούς οικονομικής και τεχνολογικής εταιρικής σχέσης. Η Ινδία αναγνώρισε τα βήματα που λαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση της επεξεργασίας των αιτήσεων για βίζα. Και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συνεχίσουν τη στενή παρακολούθηση των θεμάτων θεωρήσεων με κοινή αποφασιστικότητα να διευκολύνουν τη μετακίνηση επαγγελματιών, ειδικευμένων εργαζομένων, εμπειρογνωμόνων και επιστημονικού προσωπικού.

Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις για μια συμφωνία ολοκλήρωσης της Κοινωνικής Ασφάλισης και, μετά τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών από την Ινδία, ενθάρρυναν περαιτέρω δέσμευση προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη βάση για μια μελλοντική συμφωνία. Οι Υπουργοί υποστήριξαν την εντατικοποίηση των εργασιών για την επίτευξη έγκαιρων αποτελεσμάτων στο θέμα.

Αναγνωρίζοντας τον βασικό ρόλο της ψηφιακής οικονομίας τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ινδία, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη σημασία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για το ψηφιακό εμπόριο που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τη δέσμευση μέσω των πολιτικών της Ομάδας Εργασίας TPF και ICT που επηρεάζουν το ψηφιακό εμπόριο.

Οι Υπουργοί σημείωσαν τις δυνατότητες ενίσχυσης του εμπορίου επαγγελματικών υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών. Αναγνώρισαν ότι η καλή λειτουργία των οδών για την αναγνώριση των προσόντων στις επαγγελματικές υπηρεσίες και ο βαθύτερος διάλογος μεταξύ των επαγγελματικών φορέων των δύο χωρών μπορούν να διευκολύνουν αυτήν την ανάπτυξη. Σκοπεύουν να ενθαρρύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς τους να συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με τις ανταλλαγές γνώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων για την περαιτέρω ενίσχυση του εμπορίου επαγγελματικών υπηρεσιών.

Οι Υπουργοί σημείωσαν επίσης ότι η μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της Fintech θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω επέκταση της διμερούς εμπορικής σχέσης και σκοπεύουν να συνεχίσουν τη δέσμευση σε αυτόν τον τομέα. Συζήτησαν επίσης τη σημασία των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών για την προώθηση των εμπορικών σχέσεων και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη δέσμευσή τους σε αυτόν τον τομέα.

Οι Υπουργοί υπενθύμισαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την ιδιαίτερη σημασία των ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού για την προώθηση αποτελεσματικών απαντήσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Ο υπουργός Goyal τόνισε το ενδιαφέρον της Ινδίας για τις δυνατότητες της ψηφιακής υγείας, ιδιαίτερα των υπηρεσιών τηλεϊατρικής ως στοιχείο της συνέχειας της περίθαλψης κατά τη διάρκεια των έκτακτων περιστατικών υγείας.

Δημιουργία νέας Ομάδας Εργασίας TPF για το Ανθεκτικό Εμπόριο

Αντικατοπτρίζοντας τον κοινό τους στόχο να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας, οι Υπουργοί ξεκίνησαν μια νέα Ομάδα Εργασίας TPF για το Ανθεκτικό Εμπόριο. Αυτή η νέα Ομάδα Εργασίας θα επιτρέψει στους αξιωματούχους να εμβαθύνουν τον διμερή διάλογο για μια σειρά θεμάτων που μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της εμπορικής σχέσης, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει καλύτερα στις τρέχουσες και μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Οι Υπουργοί σημείωσαν ότι, πριν από την επόμενη Υπουργική Σύνοδο του TPF, η Ομάδα Εργασίας για το Ανθεκτικό Εμπόριο θα επικεντρωθεί αρχικά στους ακόλουθους τομείς:

  • Εμβάθυνση της δέσμευσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατασκευή ανθεκτικών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού. Οι Υπουργοί χαιρέτησαν τα σχέδια για μια ειδική συνεδρίαση εργασίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών, και ότι οι υπάλληλοι θα εντοπίσουν επίσης πρόσθετους τομείς για μελλοντική συνεργασία.
  • Η σημασία της ωφέλειας των εργαζομένων και της προώθησης της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης συνεργασίας για την προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού·
  • Διευρυμένος διάλογος για καλές κανονιστικές πρακτικές και συνέχιση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος με αρχική εστίαση στις αντίστοιχες διαδικασίες για την ανάπτυξη κανόνων και κανονισμών πριν από την επόμενη υπουργική σύνοδο του TPF.
  • Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το εμπόριο συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στις απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις αειφορίας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την κινητοποίηση βιώσιμης χρηματοδότησης και την κλιμάκωση καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών. Επιπλέον, και οι δύο πλευρές μπορούν επίσης να εμπλακούν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις προσεγγίσεις της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση βιώσιμων επιλογών τρόπου ζωής.
  • Πρόσθετα μέσα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μας, ειδικά στους κρίσιμους τομείς που στηρίζουν τις οικονομίες μας, καθώς και περαιτέρω εργασία σε αυτά τα θέματα σε συντονισμό και συνεργασία με τους έμπιστους εταίρους μας.

Οι Υπουργοί κατέληξαν δίνοντας εντολή στις ομάδες εργασίας του TPF να συνέρχονται εκ νέου ανά τρίμηνο, είτε αυτοπροσώπως είτε εικονικά, και να προσδιορίζουν συγκεκριμένα εμπορικά αποτελέσματα για να διασφαλίσουν ότι οι εμπορικές σχέσεις θα αρχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους. Έδωσαν επίσης οδηγίες σε ανώτερους αξιωματούχους να πραγματοποιήσουν μια διασυνεδριακή συνεδρίαση του TPF έως τα μέσα του 2023 και συμφώνησαν να συγκαλέσουν εκ νέου το TPF σε υπουργικό επίπεδο πριν από τα τέλη του 2023.